Hendelse - ID-porten, KRR, Maskinporten, eFormidling, eInnsyn, eSignering og Digital postkasse

Løst: Kl. 08:24 i dag startet problemer med en komponent som gjorde at det oppstod problemer som påvirker ID-porten, KRR, Maskinporten, eFormidling, eInnsyn og eSignering. Hendelsen er nå løst.

Oppdatering kl. 11:00

Problemene ble løst kl 10:32.
Årsak: problemer med brannmur hos driftsleverandør.


Oppdatering kl 10:20

Vi jobber fremdeles med saken. De forskjellige fellesløsningene er påvirket på ulike måter:

  • ID-porten: innlogging og brukeroppslag
  • KRR: oppslag
  • Maskinporten: token-utstedelse
  • eFormidling og eInnsyn: adresseoppslag
  • eSignering: innlogging til selvbetjeningsportal og signering av signeringsoppdrag
  • Digital postkasse: innlogging og brukeroppslag

Kontakt