Hendingar i fellesløysingane - 2021

Her finn de ei oversikt over dei alvorlege og kritiske hendingane vi hadde i fjor.

bilde av utropstegn

Ingen alvorlege eller kritiske hendingar i januar.

Ingen alvorlege eller kritiske hendingar i februar.

Kritiske hendingar:

 • 6. mars - ID-porten - Grunna ein stor fellesfeil på infrastruktur i datahall relatert til kjøling hjå leverandøren til ID-porten var ID-porten utilgjengeleg for alle tenester fra 20:30 – 00:05. Fra 00:05 – 00:27 var det ustabilitet i ID-porten.
 • 31. mars - fleire fellesløysingar - problemer med brannmur hos driftsleverandør. Dette påvirket fellesløsningene:
  • ID-porten: innlogging og brukaroppslag
  • KRR: oppslag
  • Maskinporten: token-utstedelse
  • eFormidling og eInnsyn: adresseoppslag
  • eSignering: innlogging til sjølvbeteningsportal og signering av signeringsoppdrag
  • Digital postkasse: innlogging og brukaroppslag

Alvorlege hendingar:

 • 6. mars - Digital postkasse - Grunna nettverksproblem hjå Posten sin driftsleverandør så gjekk det ikkje an å logge inn på Digipost.

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

Ingen kritiske hendingar i perioden.

Alvorlege hendingar:

14. desember - fleire fellesløysingar - ID-porten, Maskinporten og Kontakt- og reservasjonsregisteret utilgjengelig