Hvordan gjøre oppgavene for de etterlatte enklere?

I livshendelsen Dødsfall og arv samarbeider Digdir og KS om å gjøre oppgavene enklere for etterlatte gjennom digitalisering og deling av data.

Målsetting for livshendelsen Dødsfall og arv:

Gi innbygger en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall i nære relasjoner, og forenkle prosessen etter dødsfall for de etterlatte. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte, skal gjennom digitalisering og deling av data i gjøre det enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid. Les mer om livshendelsene på Digdir.no.

Oppgjør etter dødsfall - skisser fra tjenestedesignprosessen

Oppgjør etter dødsfall inngår i livshendelsen Dødsfall og arv, som er en av de sju priorterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) jobber med å realisere denne livshendelsen. Videoen går gjennom skissene fra tjenestedesignprosessen.

I livshendelsen Dødsfall og arv går vi nå inn i analysefasen hvor vi skal søke å finne «smertepunktene» for de etterlatte, og hvor det videre arbeidet med DOA bør fortsette. Dette arbeidet har så vidt startet, så det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. 

Bredo Erik Swanberg, Digdir