Hopp til hovudinnhald

IKT Orkidé gjer ein kjempejobb og løftar digitaliseringa i sine 9 eigarkommunar. Bevisst bruk av fellesløysingar og fokus på digital transformasjon gjer at dei er langt framme på mange fagområde, og har høg bruk av tenestane.

Månedens kunde med IKT Orkidé logo

IKT Orkidé er eit IKT-samarbeid på nordvestlandet med 9 medlemskommunar: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Samla har kommunane eit folketal på 55 963.

Veletablert

IKT Orkidé starta som eit IKT-samarbeid i 1997. Gjennom åra har dei sørga for moderne og framtidsretta IKT-løysingar og har gitt store besparelsar for medlemskommunane. Dei har fem faste tilsette, i tillegg til at dei kjøper ein del tenester hjå medlemskommunane.

Verksemda brukar mange fellesløysingar frå både Digdir og KS innafor fleire fagfelt, og som basis for egne løsninger. ID-porten, Kontaktregisteret og eSignering er alle fellesløysingar som er mykje brukt, mellom anna innafor barnevern, økonomi, tilsettingar og min side-løysing.

Høg bruk av fellesløysingane

8 av dei 9 medlemskommunane i samarbeidet er representert på topp 25-lista over kommunar i Noreg med høgst andel innloggingar til ID-porten per innbyggjar.

Oversikt IKT Orkidé

Tydeleg strategi

IKT Orkidé brukar som nemnt mange fellesløysingar frå både Digdir og KS som basis for eigne løysingar. Sentralt i strategien er fokus på digital transformasjon. For digital transformasjon er brukerfokus og brukeropplevelse svært sentralt, og IKT Orkidé brukar mykje tid og ressursar på innsiktsarbeid og brukarfokus før dei tek i bruk nye tjenester. Dette gir dei veldig god innsikt i arbeidet og gjer at dei svært ofte treff godt med sine løysingar. Det å gjennomføre eit slikt arbeid er essensielt for digital transformasjon innafor offentlig forvaltning.

"...." . En slik (digital) transformasjon medfører noe annet enn innføring av enkeltstående IKT system. En slik transformasjon medfører teknologiske valg, fokus på prosesser og arbeidsflyt og vilje til å se tjenesteproduksjon med nye øyne"

Meir i vente

Det er stor aktivitet også i tida framover, og i 2022 er heile 11 prosjekt i startfasen. Dette inkludera prosjekt innanfor barnevern, digihelsestasjon, barnehage og NAV. Allereie for neste år er 7 nye prosjekt på teiknebrettet.

Samarbeid er essensielt

For mindre kommunar er samarbeid essensielt for å kunne tilby gode digitale tenester til dei som bur i kommunen. Fleire peikar på at for mange små kommunar er tenestesamarbeid einaste mogleghet til å tilby sine innbyggjarar eit så breitt tilbod på digitale tenester og sjølvbetening.

Mange kommunesamarbeid i Norge gjer ein framifrå innsats for digitalisering i kommunane, og IKT Orkidé framstår som ein av fleire føregangssamarbeid mange kan nytta til inspirasjon og læring!