Landskamp i digitalisering

Under Arendalsuka deltok Steffen Sutorius i debatten "Landskamp i digitalisering, DK-NO: 1-0". Her ser du opptaket av debatten som ble arrangert av Netcompany.

Landskamp i digitalisering, DK-NO: 1-0

Deltakere i debatten:

  • Steffen Sutorius (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Mariann Hornes (e-Helsedirektoratet)
  • Kristin Weideman Wieland (KS)
  • Øyvind Husby (IKT-Norge)
  • Robert Steen (Oslo kommune)
  • Jonas Slørdahl Skjærpe (NAV IT)

Fersk befolkningsundersøkelse

I debatten blir det også lagt frem en fersk og aktuell befolkningsundersøkelse om digitalisering, som er tatt både i Norge og Danmark våren 2021. Undersøkelsen belyser hva befolkningen mener om digitaliseringstakten i samfunnet, og hvor stor tillitt den har til digitale, offentlige tjenester.