Lovforslag for EUs webdirektiv (WAD)

Når EUs webdirektiv (WAD) vert innført i Norge, kjem det fleire krav de som verksemder må forholde dykk til. Eit av krava er at verksemder skal ha ei tilgjengelegheitserklæring for kvar nettstad og mobilapplikasjon som de har.

30. apr 2021

Nye krav som følgje av WAD

I starten av april vart lovforslaget for WAD sendt til endeleg handsaming i Stortinget. Gjennomføringa av WAD betyr fleire nye krav for verksemdene. Kort fortalt gjeld endringane:

  • Synstolkning av førehandsinnspelt video omfattes
  • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tek betre høgde for mobile einingar er tatt inn
  • Tilgjengelegheitserklæring med tilbakemeldingsfunksjon
  • Nye intra- og ekstranett vert omfatta

Tilgjengelegheitserklæringa på 1 minutt:

Dette er ein kort infofilm om tilgjengelegheitserklæringa som verksemder i Noreg skal ha på kvar nettstad og mobilapplikasjon når EUs webdirektiv (WAD) vert innført i Noreg.