Hopp til hovedinnhold

Mandat for brukerstøtteforum

Versjon 1.2 oppdatert 19. februar 2020

  1. Bakgrunn

  Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse til innbyggere. Dette er felleskomponenter som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

  Digdir vil benytte brukerstøtteforumet til samarbeid og informasjons- og erfaringsutveksling med kundenes brukerstøttefunksjoner.

  2. Formål

  Brukerstøtteforumet skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten mot sluttbruker. Eksempel på saker som diskuteres i brukerstøtteforumet er:

  • tjenestetilbud
  • trafikktall
  • bruksmønster
  • eventuelle tiltak som kan gjennomføres for å nå ønsket kvalitet på tjenesten

  3. Medlemmer og roller

  Deltakelse i brukerstøtteforumet er åpen for alle kunder, men Digdir har mulighet til å begrense antall deltakere. Det er kundens kontaktperson for brukerstøtte som forventes å møte i dette forumet.

  Ved behov kan Digdirs eksterne leverandører tilknyttet felleskomponentene inviteres til å delta på møter i brukerstøtteforumet.

  4. Møter

  Brukerstøtteforumet møtes minimum én gang i året. Kostnader knyttet til deltagelse i brukerstøtteforumet må dekkes av den enkelte kunde.

  Digdir leder møtene i brukerstøtteforumet, kaller inn til møte og fører referater. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på samarbeidsportalen.