Hopp til hovudinnhald

Ved midnatt i dag, 15. april er det siste frist for å nominere kandidat til DIgitaliseringsprisen for 2024. Kjenner du til eit spanande prosjekt, eller ei flott digital teneste? Foreslå din kandidat i dag!

15. april 2024

Gjennom Digitaliseringsprisen ønskjer me å løfte fram dei beste tenestene eller prosjekta som har utmerka seg og som viser veg.

Dette må tenesta eller prosjektet gjere

Kriteria som vert lag til grunn er at tenesta eller prosjektet:

  • Bidrar til å realisere regjeringas digitaliseringsstrategi
  • Ei samarbeidsløysing der ei eller fleire offentlege verksemder er tenesteeigar(ar), og utviklinga må gjerne vere resultat av samspel mellom offentlege og private aktørar
  • Kan vise til nyskaping, innovasjon, verdiskaping og berekraft
  • Brukarorientert og bidrar til ein enklare digital kvardag
  • Deler og bruker data på ein god måte 
  • God bruk av nasjonale fellesløysingar
  • Kan vise til klare gevinstar og/eller eit høgt gevinstpotensial.

Desse har vunne tidlegare

Kontakt

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90993462