Spørreundersøkelse om digitaliseringsarbeid

Vi er i gang med å lage en mer helhetlig og brukerrettet framstilling av forskjellige krav og anbefalinger innen digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. I denne forbindelsen er det opprettet en spørreundersøkelse.

05. Feb 2021
Bilde av spørsmålstegn

Som en del av arbeidet gjennomfører vi en spørreundersøkelse rettet mot deg som jobber med digitalisering i offentlig forvaltning.

Besvarelsen tar ca. 5 minutter. Svar innen 21. februar.