Styring og finansiering av fellesløysingane på agendaen

Toppleiarorganet Skate hadde sitt tredje møte for året i juni, og på agendaen var blant anna styring og finansiering av fellesløysingane i Digdir.

På agendaen til Skate stod følgjande saker:

  • 10/21 Digital Europe Programme (DIGITAL) – Korleis utnytte DIGITAL i den nasjonale innsatsen under regjeringa sin digitaliseringsstrategi? – Råd frå Skate
  • 12/21 Oppfølging - Styring og finansiering av Digdir sine fellesløysingar
  • 13/21 Status i arbeidet med å etablere arenaer innanfor konsultasjonsordninga
  • 14/21 Skate si saksliste neste halvår og nytt Skate sitt toppleiarseminar.