Tenk som brukeren!

Når vi ønsker å utvikle brukervennlige, sammenhengende tjenester, holder det ikke lenger å bare tenke på brukerne; vi må tenke som dem. Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2020 handler om hvordan vi kan la brukerbehov styre utviklingen av digitale tjenester.

03. Mai 2021

Lag tjenester som brukeren trenger

Hovedtemaet i den femte rapporten fra Digitaliseringsrådet er hvordan vi kan la brukerbehov styre utviklingen av digitale tjenester. Dagens offentlige system er ikke utviklet på brukernes premisser. For å få tjenestene de trenger, må folk forholde seg til en rekke instanser som ikke «snakker» sammen. Skal de offentlige virksomhetene klare å gjøre tjenestene mer helhetlige og sammenhengende for brukerne, må de tenke mer som dem.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet er et tilbud til ledere i staten som jobber med endringer der digitalisering utgjør en viktig del. Digitaliseringsrådet gir dem anbefalinger om hvordan de kan gjennomføre endringene smart og effektivt.

Rådet består av 10 personer med solid kompetanse og toppledererfaring fra akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Digitaliseringsrådet har også et sekretariat, som Digdir bemanner og drifter. Sekretariatet forbereder saker, bidrar til erfaringsdeling og tar seg av den praktiske oppfølgingen.