Vedlikehald - Digital postkasse - e-Boks

Den 11. desember kl 01:00 - 02:00 gjennomfører e-Boks eit hastevedlikehald. Det vil bli 10-30 minutter nedetid i perioden.

Vedlikehaldet er knytt til backend, og har ikke noe påvirkning på den funksjonelle delen av postkassen.