Vedlikehald - Digital postkasse - e-Boks

Den 22.02 kl 00:00 - 06:00 gjennomfører e-Boks vedlikehald. e-Boks vil være utilgjengelig i perioden, og meldingar som feilar må sendes på nytt i etterkant av vedlikehaldet.

Vedlikehaldet vert brukt til å henta data til NGDP og generelt vedlikehald av løysinga.