Hopp til hovudinnhald

Fra januar til mai i år har det vore nesten 1 milliard oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Primær kjelde for kontaktinformasjon

Registeret inneholder informasjon som e-postadresser og mobilnumre, samt innbyggernes reservasjonsstatus for digital kommunikasjon. Innbyggarane får jamnleg beskjed om å oppdatere sin kontaktinformasjon når dei loggar inn på ID-porten. Dette gjer til at Kontaktregisteret er godt oppdatert til ein kvar tid.

Vi ser at det er ein jamn bruk av registeret år etter år. Dette vitnar om høg tillit til registeret blant offentlege etatar og kommunar.

Registeret gir innbyggarane moglegheiten til å reservere seg mot digital kommunikasjon, dersom dei ikkje ynskjer å vere digital borgar - men dei siste månadane har det vorte lågare antal reserverte innbyggarar enn det har vore på fleire år.

Statistikken for mai er no publisert. Sjå meir statistikk her.