Automatisk oppdatering av integrasjonspunkt

Ved å ta i bruk vår nye applikasjon KOSMOS, trenger du ikke lenger å tenke på å oppdatere ditt integrasjonspunkt i eFormidling til nyeste versjon.

24. nov 2021

I henhold til bruksvilkår for eFormidling er det dere som kunder som er ansvarlige for å holde dere oppdatert på riktig versjon av integrasjonspunktet. Vi lanserer nå Kontinuerlige oppdateringer for sikker meldingsutveksling i offentlig sektor (KOSMOS)- som gjør denne jobben for dere.

KOSMOS er en Java-applikasjon som kjører som en tjeneste, side om side med deres integrasjonspunkt. Applikasjonen sjekker gjeldende integrasjonspunkt mot siste tilgjengelige versjon, og dersom det er nyere versjon tilgjengelig blir denne lastet ned til klienten. Og dersom noe mot formodning ikke skulle fungere, ruller KOSMOS også tilbake til tidligere versjon.

Du kan høre mer om KOSMOS på Integrasjons- og sikkerhetsforum som vi arrangerer digitalt den 8. desember.

Kontakt oss for spørsmål

Servicedesk

Telefon: 957 36 103