Avtalt melding i eFormidling

eFormidling legg opp til enkelt å kunne tilby nye meldingstypar. Avtalt melding er den første nye meldingstypen, og det vil komma fleire meldingstypar etterkvart som behova melder seg.

20. okt 2021

Avtalt melding

Meldinga er ein bilateral avtalt melding mellom avsendar og mottakar. Den inneheld ein sjølvbestemt forretningsmelding og fritt innhald. Meldinga vert transportert som andre DPO-meldingar, og det kan tilretteleggast for sending til FIKS. Meldinga benyttar seg av samme statusar som for andre meldingar i eFormidling.

Illustrasjon av hvordan eFormidling fungerer
Slik fungerer eFormidling.

Kontakt oss for spørsmål

Servicedesk

Telefon: 957 36 103