Hopp til hovudinnhald

Det lønnar seg å digitalisere

Rett før jul vart det nyaste digitaliseringsrundskrivet sendt ut alle statlege organ og etatar. Det seier blant anna at det offentlege skal ta i bruk digitale fellesløysingar der det er muleg.

Kvifor digitalisere?

Målet med digitalisering er å gjere kvardagen til offentleg sektor, næringsdrivande, frivillig sektor og - ikkje minst - innbyggarane enklare og meir effektiv. Teknologien bidreg til å tilby betre tenester som er enkle å ta i bruk og pålitelege.

Det sparar samfunnet for mykje tid og kostnadar, Det gjer det òg lettare å samarbeide på tvers av verksemder.

Lat deg inspirera av UDI og ta i bruk våre fellesløysingar!

Målet er at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer både innenfor statlig og kommunal sektor.