Hopp til hovudinnhald

Som så mange år før er ein gjeng forventningsfulle Digdir-camparar på plass på Leikanger. Dei er allereie i gang med å løyse årets utfordringar.

Kva er DigdirCamp?

Kvar sommar, frå midten av juni til midten av august, tilbyr Digdir IT-studentar sommarjobb på Leikanger. På DigdirCamp får studentane bruke kunnskapen og ferdigheitane sine til å jobbe med konkrete IKT-oppgåver.

Årets oppgåve

Studentane sitt oppdrag denne sommaren er både spennande og utfordrande. Dei skal demonstrere bruk av digitale lommebøker og digitale bevis til å representere roller og rettigheiter ein brukar har blitt tildelt gjennom Altinn eller andre kjelder.

Oppdraget er kanskje ikkje så lett for alle å forstå. Ein analogi på dette kan vere ei fysisk lommebok. Du har fått utdelt eit førarkort som du har putta i di fysiske lommebok. Du reiser til apoteket og skal kjøpe reseptbelagt legemiddel og må då bevise at du er deg. Du presenterer førarkortet for personen i skranken, som kan sjekke at det er eit autentisk førarkort frå Statens vegvesen, og du får kjøpe det du skal ha. Digdir-camparane skal i dette scenarioet lage "Statens vegvesen" og "Personen i skranken".

Viktig rekrutteringsarena for Digdir

For oss i Digdir er dette eit viktig rekrutteringstiltak. Vi når ut til studentar i relevante utdanningsmiljø i heile landet. Vi knyttar kontakt med dei og dei blir kjende med utviklingsmiljøet vårt. To av fjorårets Digdir-camparar har no fast stilling i Digdir, henholdsvis på utvikling og teksnisk forvaltning.

DigdirCamp deltakarar 2024
Bak frå venstre: Magnus Løwer, Brage Halvorsen Kvamme, Daniel Neset, Karsten Selmer Friis. Framme frå venstre: Solveig Langbakk, Oline Flatabø Kleiven, Siri Eikeland, Elise Strand Bråtveit.

Digdir-camparar i 2024

Elise Strand Bråtveit, OsloMET, Anvendt datateknologi

Brage Halvorsen Kvamme, NTNU Trondheim, Dataingeniør - Systemutvikling

Magnus Løwer, NTNU Gjøvik, Dataingeniør - Cybersikkerhet og programmering

Solveig Langbakk, NTNU Gjøvik, Dataingeniør - Cybersikkerhet og programmering

Siri Eikeland, Universitetet i Oslo, Informatikk - Design, bruk og interaksjon

Oline Flatabø Kleiven, Universitetet i Bergen, Informasjonsvitenskap

Daniel Neset, NTNU Ålesund, Dataingeniør - Applikasjonsutvikling

Karsten Selmer Friis, NTNU Gjøvik, Programmering