Hopp til hovedinnhold

Kongen i statsråd utnevnte i dag Frode Danielsen (44) til direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Danielsen har vært konstituert i stillingen siden november 2022. Nå er det klart at han overtar sjefsjobben fast.

Frode Danielsen
Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.
Foto: Are Kvistad/Digdir

Topplederjobben i Digdir er en åremålsstilling på seks år med mulighet for forlengelse. Stillingen ble utlyst 1. desember 2022, og Danielsen var en av 17 søkere.

Jeg er glad og stolt over tilliten jeg har fått, og gleder meg til å lede det viktige arbeidet Digdir gjør – sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere. Perioden som konstituert direktør har gjort meg sikrere enn noensinne på at vi trenger et sterkt digitaliseringsdirektorat som fortsetter å skape store samfunnsgevinster og bidrar til en enklere digital hverdag for både innbyggere og virksomheter.

Lang fartstid

Frode Danielsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Før han han ble konstituert kom Danielsen fra stillingen som avdelingsdirektør for fellesløsninger, ved Digdir sitt kontor i Leikanger. Der har han i en årrekke bidratt til oppbyggingen av et sterkt og leveransedyktig fagmiljø for utvikling og forvaltning av løsningene. Han var også sentral i arbeidet med etableringen av det nye direktoratet i 2020.

Digdir er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet har 367 ansatte med kontor i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

– Viktig for digitaliseringspolitikken

– Jeg er glad for at Danielsen har takket ja til å lede Digdir. Direktoratet er et viktig verktøy i arbeidet med å gjennomføre og videreutvikle regjeringens digitaliseringspolitikk. Jeg ser fram til et godt samarbeid, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.