Hald deg oppdatert på aktuelle prosjekt

På prosjektsida finn du oppdatert og aktuell informasjon for pågåande prosjekt som omfattar fellesløysingane.

Pågåande prosjekt

På prosjektsida får du ei oversikt over alle pågåande prosjekt, og kan gå vidare inn på kvart enkelt prosjekt. Her får du informasjon om sjølve prosjektet i forhold til:

  • bakgrunn for prosjektet
  • effektmål
  • tidsplan og milepælar
  • status og løypemeldingar frå prosjektet.

I mange av prosjekta vert det fortløpande lagt ut løypemeldingar som alle er tilgjengelege frå prosjektsida. Desse sidene gir deg difor god oversikt og held deg oppdatert på siste nytt rundt fellesløysingane!

Prosjektsider
Her ser du noen av våre prosjekter som du finner informasjon om på våre prosjektsider.

Viktig informasjon til kundar

Mykje av informasjonen som ligg på dei ulike prosjekta er viktig informasjon for kundane og ikkje minst leverandørane til kundane våre. Her kan du halde deg oppdater og vere i forkant av informasjonen som kjem ut.

Gå til prosjektsidene