Hopp til hovedinnhold

Kommunesamarbeid gir digitale løft for små og større kommuner

Ofte er det utfordrende for små kommuner å henge med i digitaliseringen. Derfor kan det lønne seg at flere går sammen om å løse morgendagens utfordringer. I prosjektet Digitale Helgeland har 16 kommuner gått sammen for et digitalt løft.

Aleksander Millang i Digitale Helgeland forteller hvordan de jobber med å utvikle bedre digitale løsninger og tjenester som hele Helgeland skal kunne ta i bruk.

Sterkere sammen enn alene

I digitalisering av tjenester kan mange kommuner og virksomheter kjenne på utfordringer knyttet til at man har ikke har nok ressurser, man har ikke tid eller man får det ikke til. Målet til Digitale Helgeland er å gi bedre digitale løsninger og tjenester som hele Helgeland skal kunne ta i bruk. Digitalisering handler om å sette brukeren i sentrum og skape gode sammenhengende digitale tjenester for næringsliv, innbyggere og de frivilligheten.

I videoen forteller Aleksander Millang i Digitale Helgeland hvordan de tar tak i utfordringer som må løses. Du får høre hvordan de jobber og hva de har fått til i sitt samarbeid.

De som deler mest, lærer også mest

Digitaliseringstiltak i Digitale Helgeland

Digitale Helgeland lager nå en rekke tjenester og har flere prosjekter som alle kommunene i Helgeland skal kunne dra nytte av. De holder bl.a på å utvikle en løsning der innbyggerne kan søke om helse- og omsorgstjenester gjennom et digitalt skjema. Dette er et godt eksempel på en tjeneste som har stor betydning for bruker. For Digitale Helgeland var løsningen klar. De ønsket å bruke felleskomponenter der det var mulig, slik som Altinn, eFormidling og ID-porten.

Hvordan bygger de den digitale tjenesten

Digitale Helgeland har bygget et skjema i Altinn, og bruker KS Fiks og eFormidling til å sende søknaden. Dette sikrer at de har korrekt dataoverføring til kommunen og i rett saksbehandlingssystem. - "Dette er teknisk sett ikke så vanskelig, men jobben må gjøres" sier Millang. Når de har fått opp tjenesten og integrasjonen er på plass, kan kommunen selv ta over.