Mandat for produktrådet

Mandat for produktrådet er under arbeid og kommer innen 2022.