Mer statistikk på plass

På statistikksidene har vi nå publisert mer statistikk for hver av fellesløsningene. Statistikken blir oppdatert den 16. hver måned og vil bli oppdatert gjennom sommeren.

Det er i hovedsak tre nye statistikker som er blitt publisert:

  • Aldersfordeling for Kontakregisteret og Digital postkasse til innbyggere
  • Trafikkutvikling per fellesløsning
  • Oppetid per fellesløsning.

Aldersfordeling

På fellesløsningene Digital postkasse til innbyggere og Kontaktregisteret har vi dratt ut statistikk som viser aldersfordelingen av reserverte innbyggere i Kontaktregisteret og aldersfordelingen på innbyggere med digital postkasse.

Statistikk som viser aldersfordeling i digital postkasse
Statistikk som viser aldersfordeling i digital postkasse.

Trafikkutvikling

Denne statistikken viser trafikkutviklingen på fellesløsningen siden oppstarten. Her kan man filtrere ned på år for å se trafikken som har vært ned på den enkelte måneden.

Statistikk som viser trafikkutviklingen i digital postkasse
Statistikk som viser trafikkutviklingen i digital postkasse.

Oppetid

Statstikken viser en oversikt over oppetiden per måned for fellesløsningen. SLA-kravet for oppetiden er markert med den røde linjen i diagrammet for at en enkelt skal kunne se om SLA-kravet er oppnådd.

Statistikk som viser oppetiden for Kontaktregisteret
Statistikk som viser oppetiden for Kontaktregisteret.

Mer statistikk til høsten

Etter ferien vil vi jobbe videre med egne kommunesider som viser statistikk over bruk av fellesløsningene for hver av kommunene. I tillegg vil det også komme en mer detaljert oversikt over innholdet i trafikken per fellesløsning.

Gå til statistikksidene for å se mer statistikk