Hopp til hovudinnhald

Åpenhet og innsyn i den offentlege forvaltninga er eit prinsipp som står sterkt i Norge. Det viser og den siste månadens statistikk at det gjer.

eInnsyn er ei felles publiseringsteneste og innsynsløysing for heile offentleg sektor. eInnsyn publiserer postjournalar frå statlege, kommunale og fylkeskommuanle organ. Alle innbyggjarar har tilgang til å søke og bestille innsyn i dokument.

I november vart over 900.000 dokument og saker publisert til einnsyn.no

Statistikken for november er no publisert. Sjå meir statistikk her.