Ny versjon av integrasjonspunktet er klart til nedlasting

Versjon 2.5.1 av integrasjonspunktet er nå tilgjengeliggjort for nedlasting. Versjonen inneholder en retting fra forrige versjon.

05. apr 2022
Ny release

Versjonen som ble tilgjengeliggjort i dag inneholder kun en feilretting, men versjon 2.5.0 som kom i går. Det er fremdeles forholdsvis få virksomheter som har oppdatert så vi anbefaler alle å oppdatere til siste versjon.

Støtte for DPI på ny infrastruktur

Den nye versjonen inneholder en god del ny funksjonalitet, blant annet støtte for digital postkasse på ny transportinfrastruktur. I denne versjonen kan en velge mellom å gå mot ny eller gammel infrastruktur. Siden ny infrastruktur fremdeles er like rundt hjørne, er den nå satt til default gammel infrastruktur. Dette kan dere selv endre i properties når alt er klart.

Versjonen inneholder også støtte for på-vegne-av funksjonalitet for DPO, i tillegg til:

  • Støtte for å lese kvitteringer frå gammal og ny DPI-infrastruktur i parallell.
  • Støtte for å konfigurere kønamn i activemq for å ha 2 integrasjonspunkt som brukar samme activemq.
  • Standardisert/Forenklet avsenderadresse for meldinger sendt på-vegne-av
  • Støtte for å sende post til personer utan å oppgi fødselsnummer
  • Flyttet BusinessCertificateValidator ut i efm-commons biblioteket for å tilrettelegge for gjenbruk.
  • Støtte for å ekskludere hvilke filer som skal ekskluderes fra print ved bruk av KS SvarUt.

Virksomheter som bruker KOSMOS blir automatisk oppdatert til siste versjon. Andre virksomheter finner lenke til nedlasting under.