Ny versjon av integrasjonspunktet i eFormidling

Denne uken ble versjon 2.2.6 av integrasjonspunktet produksjonssatt. Årsaken til at det kommer en ny versjon så raskt, er at det blir gjort en endring i KS SvarInn i uke 42. For å sikre at innkommende meldinger til kommuner og andre som bruker FIKS meldingsformidler (DPF) blir lastet ned til integrasjonspunktet etter denne endringer, er det viktig at den nye versjonen blir installert senest 15. oktober.

11. okt 2021

Installer ny versjon innen 15. oktober

Det er ingen ny funksjonalitet i versjon 2.2.6 utover endringer knyttet til KS SvarInn. Det er viktig at ny versjon blir installert innen 15. oktober for å sikre at innkommende meldinger gjennom DPF fungere etter at KS gjør endringer i uke 42.