Hopp til hovedinnhold

Skate tilrår klar satsing på fellesløsningene

Skate har gitt råd om at regjeringen bør satse på de digitale fellesløsningene i kommende budsjetter. Fellesløsningene utgjør viktige deler av den digitale infrastrukturen som både kommuner og statlige virksomheter er avhengig av.

Direktørene i Skate påpeker at satsning på fellesløsningene er viktig for digitaliseringsarbeidet i det offentlige. Utbredelse og bruk av fellesløsningene har økt betydelig de siste årene i samsvar med målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

Men veksten medfører naturlig at det påløper økte drifts- og forvaltningskostnader hos eierne av fellesløsningene.

Når Digdir og andre forvaltere av fellesløsninger ikke får budsjettrammer til å forvalte og videreutvikle fellesløsninger slik offentlig sektor har behov for, vil det redusere måloppnåelsen i regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi. Samtidig vil kostnadene, risiko for nedetid i tjenester og manglende måloppnåelse øke hos hver enkelt virksomhet som bruker fellesløsningene.

Felles bekymring

I forbindelse med Regjeringens budsjettbehandling for 2022 og 2023 uttrykker Skate felles bekymring for manglende finansiering av fellesløsningene, og de følgekonsekvenser det får for alle i offentlig sektor som har behov for gode fellesløsninger.

Eksempler er ID-porten som understøtter over 7000 digitale tjenester i offentlig sektor og Kontakt – og reservasjonsregisteret (KRR) som tilrettelegger for digital kommunikasjon med innbyggerne. Digdir opplyser at de tildelte budsjettrammene ikke er tilstrekkelige for modernisering av infrastrukturen.

Skate mener at det i fremtidige budsjetter er behov for en tydelig satsning på digitale fellesløsninger. Dette er en digital infrastruktur som både statlige virksomheter og kommuner er avhengig av