Hopp til hovedinnhold

Vår egen direktør Frode Danielsen og direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland har deltatt i DigiUng-podden. Tema for samtalen var sømløse tjenester for ungdom på nasjonalt nivå.

Kristin Weidemann Wieland fra KS og Frode Danielsen fra Digitaliseringsdirektoratet
Kristin Weidemann Wieland fra KS og Frode Danielsen fra Digitaliseringsdirektoratet. (Foto: KS)

Podcasten er en episode i DigiUng-podden som først og fremst handler om bedre løsninger for unge mennesker.

Både Kristin Weidemann Wieland og Frode Danielsen har to sentrale roller for å løfte digitale tjenester for befolkningen og unge personer i Norge, og de diskuterer her flere spennende og relevante tema.

Hør den spennende podcasten på lenken nederst i saken.

Dette er DigiUng

  • DigiUng er et program med et titalls prosjekter som jobber for å lage digitale løsninger for ungdom på tvers av sektorene i det offentlige.
  • DigiUng jobber for å sette brukerne i sentrum. Ungdom skal slippe å forholde seg til hver enkelt sektor i forvaltningen.
  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her finnes informasjon om ungdommers rettigheter, muligheter og plikter.
  • Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men de samarbeider med tjenester som leveres fra mange andre offentlige virksomheter.
  • Nettstedet hadde 23 millioner besøk i 2022.
  • Den strategiske styringsgruppen er sammensatt av representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, og Bufdir. I programstyret deltar i tillegg Norsk helsenett, KS og Digdir.

Hør mer på Digitaliseringskonferansen

Digdir.no kan du lese mer om DigiUng-programmet, Du kan også høre mer om DigiUng-programmet på Digitaliseringskonferansen den 31. mai. Her har programmet en egen programpost.