Hopp til hovedinnhold

Statens pensjonskasse (SPK) bruker eFormidling for å kunne nå sine brukere digitalt, uavhengig av om de er offentlige, private eller innbyggere. De bruker fellesløsningen både gjennom sitt sak/arkiv-system og i sitt egenutviklede fagsystem, og erfaringene er gode!

28. mars 2023
Månedens kunde logo med Statens pensjonskasse sin logo

Statens pensjonskasse forvalter pensjonsrettigheter for rundt 1 300 virksomheter og over en million nordmenn som jobber, eller har jobbet i det offentlige. Dette gjør at de må ha gode løsninger for å kommunisere med både offentlige og private virksomheter, samt innbyggere. Løsningen for deres del er eFormidling

Samordet og sikker meldingsutveksling

eFormidling gir effektiv meldingsutveksling med virksomheter og innbyggere, og bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv saksbehandling. SPK som virksomhet trenger ikke å ta hensyn til om mottakeren er en privat eller offentlig virksomhet, eller innbygger.

Dette er også en av styrkene SPK fremhever:

Vi setter veldig pris på at det offentlige har løst dette behovet, slik at vi som avsender ikke trenger å forholde oss til hvilken kanal mottaker kan motta meldinger digitalt. Vi har organisasjonsnummer eller fødselsnummer så tar eFormidling seg av resten.

5 tilsette i SPK sitter  i sofaen
Gjengen som primært har jobbet med eFormidlingsløsningen i ADA. Fra venstre: Tommy Otervik, Eirik Auglænd Holst, Hamse Daud Ismail, Wilhelm Andersen og Olai Solheim.

Både hyllevare og skreddersøm

eFormidling ble først tatt i bruk av SPK gjennom sak/arkiv-systemet. Alle sak/arkiv-leverandørane tilbyr eFormidling som hyllevare til sine system, og SPK opplevde at prosessen med å ta i bruk løsningen gikk veldig greit.

SPK så behovet for også å integrere sitt egenutviklede fagsystem Ada mot eFormidling. Dermed kan et stort volum av SPK`s kommunikasjon nå sendes sikkert digitalt. De er nå i gang med å sende fra begge fagsystem til offentlige og private virksomheter, samt innbygger. De slipper å forholde seg til hvordan mottaker ønsker å motta meldinger, siden dette blir ivaretatt gjennom eFormidling.

Fra nyttår tok de også i bruk den nye printløsningen fra Digdir, som har forenklet prosessene ytterligere. SPK er også tidlig bruker av meldingstype taushetsbelagt post. Dette medfører at taushetsbelagt post som havner hos en virksomhet som ikke har integrasjon til sitt fagsystem, kan ha en strengere tilgangsstyring på hvem som kan hente og fordele post som havner i organisasjonsers Altinn innboks.

God bistand underveis

De fleste som bruker eFormidling tar det i bruk via sak/arkiv-systemet, men det er fullt mulig å sette opp løsning direkte mot fagsystem, sånn som SPK har gjort. Dette er en litt mer omfattende jobb, men SPK sine egne utviklere løste dette bra. Det å ha en egenutviklet løsning gjør også at du får en annen fleksibilitet og kan gjøre egne tilpassinger uten å være avhengig av leverandøren.

Det gikk veldig greit å koble seg på. Vi har fått veldig god oppfølging underveis fra Digdir, med kjapp og rask dialog. Dokumentasjonen på GitHub er veldig god.

3 personer er på pc-skjermen
Samarbeid er viktig for å løse oppgavene! Her ved Tommy Otervik, Hamse Daud Ismail og Eirik Auglænd Holst.

Gode innspill

Digdir setter stor pris på Statens pensjonskasse som tar i bruk eFormidling på eget fagsystem og med alle meldingstyper. SPK har også delt erfaringer og kommet med gode innspill til videre utvikling av løsningen, både innenfor taushetsbelagt post, post til dødsbo, samt ønske om å slippe adresse. Dette gir oss gode erfaringer både med tanke på løsningen og at dokumentasjonen er tilfredsstillende.

Vi takker Statens pensjonskasse for at de er offensive når det kommer til bruk av eFormidling og gratulerer som månedens kunde!