Hopp til hovedinnhold

Norsk helsenett har utforsket arkivering og vurdert å bruke fagsystemet Pega som arkivsystem, uten å ta utgangspunkt i Noark. Prosjektet såg nærmere på muligheter for å ta i bruk Pega til saksbehandling og arkivering på tvers av ulike virksomheter, og å få til innsyn i saksbehandlingen på ved bruk av eInnsyn.

01. juli 2022

Aktuelle problemstillinger i prosjektet:

Målet med prosjektet er å utforske hvordan Pega kan ivareta arkivfaglige hensyn og

offentlighet på nye måter:

  • Kartlegge ivaretagelse av arkivfaglige hensyn, herunder avlevering og uttrekk
  • Utforske juridisk handlingsrom for felles løsninger
  • Utforske måter for innsyn og levering til eInnsyn