Hopp til hovedinnhold

Viken og Vestland fylkeskommuner har tatt i bruk eInnsyn for å legge til rette for mer åpenhet for innbyggere og presse. – Vi oppfordrer flere til å ta i bruk eInnsyn for å bidra til en «felles dør» til offentligheten og gjøre kommune-Norge mer transparent, sier spesialrådgiver i digitaliseringsavdelingen Marianne Israelsen i Viken fylkeskommune.

23. februar 2023

Begge fylkeskommunene har lagt vekt på å ta i bruk eInnsyn fordi det er en etablert, sikker og standard fellesløsning som blir forvaltet sentralt av Digdir. De ser også stor verdi i at brukerne kan kjenne seg igjen, uavhengig av hvilket forvaltningsorgan de søker innsyn i.

Kenneth Stigen Fureli i Vestland fylkeskommune
Kenneth Stigen Fureli er leder av dokumentsenteret i Vestland fylkeskommune.
Foto: Privat

- Innsynsløsningen har potensial til å bli en «standard» for hvordan innbyggerne kan søke og få innsyn i dokumenter, noe som gjør at man ikke trenger inngående kjennskap til offentlig sektor for å føre demokratisk kontroll, sier leder dokumentsenteret, Kenneth Stigen Fureli i Vestland fylkeskommune.

eInnsyn er oversiktlig i bruk og et viktig verktøy for å sette innbyggere, presse og virksomheter i stand til å søke opp offentlig informasjon. Vi vil oppfordre både kommuner og fylkeskommuner om å ta i bruk løsningen.

På lufta etter én måned

Vestland har nå brukt eInnsyn i ett år. Bare én måned etter at vedtaket var gjort, var de «på lufta». De publiserer postjournaler og møtedokumenter via løsningen. Unntaket er dokumenter og arkivinformasjon som gjør det mulig å danne personprofiler eller der dokumentene blir intetsigende ved skjerming.

- Hvilke erfaringer fikk dere fra oppstarten?

- Det avhenger av hvem du spør og hvilken rolle våre ansatte har. Saksbehandlere som jobber med politiske saker opplevde noen utfordringer med overføring av møtedata, men det ser nå ut til å være i orden. Generelt er vi veldig tilfreds med hvordan Digdir har samarbeidet med oss og med sak-/arkivleverandøren vår, sier Fureli.

Vestland har ikke tatt i bruk eInnsyn til fulltekstpublisering av dokumenter ennå, men det er på trappene.

Politikerne har gått foran

Også Viken fylkeskommune er opptatt av at fellesløsningen er et godt verktøy for å gi folkevalgte, innbyggere og journalister mulighet til å få innsyn i politiske prosesser og beslutninger.

- En suksessfaktor har vært at våre folkevalgte har gått foran og lagt de strategiske føringene for å ta i bruk eInnsyn. Dette er særlig viktig i en tid der vi både har slått sammen tre fylkeskommuner, og nå jobber med å splitte opp igjen til Buskerud, Akershus og Østfold. Alle disse tre fylkeskommunene vil videreføre bruken av eInnsyn, sier spesialrådgiver Marianne Israelsen.

Store mengder dokumenter

Viken legger ut postlister, møte- og saksdokumenter i løsningen.

- Dette gjør vi for fylkestinget, kontrollutvalgssekretariatet, fylkesrevisjonen og Viken kollektivterminaler. I tillegg har vi hatt et større prosjekt for å få ut alle de historiske møte- og utvalgdokumentene frå de gamle fylkeskommunene, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Vi har også lagt ut historiske base for etableringsprosjektet for Viken fylkeskommune.

- Hvilke fordeler ser dere med eInnsyn?

Marianne Israelsen i Viken fylkeskommune
Spesialrådgiver Marianne Israelsen i Viken fylkeskommune.

- Forvaltningen blir mer transparent og legger til rette for enda mer åpenhet og innsyn for våre innbyggere. I tillegg er det å ha tilgang til historiske baser gjennom eInnsyn en liten «gullgruve» - ikke minst i den situasjonen vi er nå med at Viken skal splittes opp igjen. eInnsyn gir svært god søkefunksjonalitet og gir god oversikt. Og gjennom å henvise til eInnsyn kan også innbyggernes behov for å be om innsyn bli mindre, sier Israelsen

Generelt er vi veldig tilfreds med hvordan Digdir har samarbeidet med oss og med sak-/arkivleverandøren vår.

Godt samarbeid med Digdir

- Hvordan opplever dere samarbeidet med Digdir?

- Vi har hatt et langt og svært godt samarbeid. Det har i perioder vært krevende å få tre virksomheter samlet i én og samme løsning, men her har Digdir i samarbeid med vår leverandør Sikri gitt gode råd underveis.

- Hva vil dere si til andre fylkeskommuner som ikke er på eInnsyn?

- Løsningen er verdt innsatsen. eInnsyn er oversiktlig i bruk og et viktig verktøy for å sette innbyggere, presse og virksomheter i stand til å søke opp offentlig informasjon. Vi vil oppfordre både kommuner og fylkeskommuner om å ta i bruk eInnsyn for å bidra til en «felles dør» inn til offentligheten, og bidra til å gjøre kommune-Norge mer transparent, sier Marianne Israelsen.

  • På eInnsyn.no publiseres postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale organ, samt informasjon om møter og utvalg i disse.
  • eInnsyn er en lovpålagt tjeneste for statlige virksomheter som er regulert gjennom offentlighetsforskriftens § 6. eInnsyn er også tilrettelagt for at kommuner og fylkeskommuner kan ta løsningen i bruk.
  • Fylkeskommuner som i dag bruker eInnsyn:
    Viken, Vestland, Nordland og Trøndelag. (Agder går over på løsningen i løpet av våren 2023)