Hopp til hovedinnhold

Kostnadsmodell for eInnsyn

Hvem betaler for bruk?

Prismodellen for eInnsyn er todelt:

  • For kommuner og fylkeskommuner er eInnsyn brukerfinansiert*
  • For statlige kunder, omfattet av offentlegforskrifta §6, er bruk av eInnsyn sentralfinansiert.
  • For statlige kunder som ikke er pliktsubjekt, og som ikke er omfattet av offentlegforskrifta §6, er eInnsyn brukerfinansiert.

* Det vil ikke bli fakturert for 2022 eller 2023. Se mer informasjon under.

Fakturering

Tjenesten faktureres forskuddvis for et år av gangen. Første fakturering skjer når kunde produksjonssetter løsningen. Kunden faktureres i EHF-format, og skal ved etablering oppgi fakturamottak og fakturareferanse.

På grunn av usikkerhet rundt merverdiavgift og fremtidige finansieringsmodeller vil det ikke bli fakturert i 2022 eller 2023.

Fakturagrunnlag

Prismodellen for eInnsyn baserer seg på størrelsen på kunden. Prisen varierer etter hvor mange innbyggere kommunen eller fylkeskommunen har eller hvor mange ansatte en virksomhet har.

Kommune

KOMMUNESTØRRELSE ÅRLIG PRIS NOK
0 - 3.000 innbyggere 15.000
3 - 5.000 innbyggere 25.000
5 - 10.000 innbyggere 40.000
10 - 20.000 innbyggere 65.000
20 - 50.000 innbyggere 95.000
50 - 100.000 innbyggere 125.000
100 - 500.000 innbyggere 250.000
500.000 + innbyggere 500.000

Fylkeskommune

FYLKESKOMMUNER ÅRLIG PRIS NOK
Opp til 400.000 innbyggere 150.000
400.000 - 1.000.000 innbyggere 200.000
1.000.000 + innbyggere 300.000

Statlig ikke-pliktsubjekt

ANTALL ANSATTE I VIRKSOMHETEN ÅRLIG PRIS NOK
0 - 50 15.000
51 - 100 25.000
101 - 250 40.000
251 - 500 65.000
501 - 1.000 95.000
1.001 - 5.000 125.000
5.000 - 10.000 250.000
10.000+ 500.000