Kostnadsmodell for eInnsyn

Hvem betaler for bruk?

Prismodellen for eInnsyn er todelt:

  • For kommuner og fylkeskommuner er eInnsyn brukerfinansiert
  • For statlige kunder, omfattet av offentlegforskrifta §6, er bruk av eInnsyn sentralfinansiert.

Fakturering

Tjenesten faktureres forskuddvis for et år av gangen. Første fakturering skjer ved oppkobling til løsningen. Kunden faktureres i EHF-format, og skal ved etablering oppgi fakturamottak og fakturareferanse.

Fakturagrunnlag

Prismodellen for eInnsyn baserer seg på størrelsen på kunden. Prisen varierer etter hvor mange innbyggere kommunen eller fylkeskommunen har. Alle priser er eksl. mva. Kommuner og fylkeskommuner vil bli fakturert med et påslag for merverdiavgift.

KOMMUNESTØRRELSE PRIS NOK
0 - 3.000 innbyggere 15.000
3 - 5.000 innbyggere 25.000
5 - 10.000 innbyggere 40.000
10 - 20.000 innbyggere 65.000
20 - 50.000 innbyggere 95.000
50 - 100.000 innbyggere 125.000
100 - 500.000 innbyggere 250.000
500.000 + innbyggere 500.000
FYLKESKOMMUNER PRIS NOK
Opp til 400.000 innbyggere 150.000
400.000 - 1.000.000 innbyggere 200.000
1.000.000 + innbyggere 300.000