Hopp til hovedinnhold

Kostnadsmodell for eInnsyn

Hvem betaler for bruk?

Prismodellen for eInnsyn er todelt:

  • For kommuner og fylkeskommuner er eInnsyn brukerfinansiert*
  • For statlige kunder, omfattet av offentlegforskrifta §6, er bruk av eInnsyn sentralfinansiert.
  • For statlige kunder som ikke er pliktsubjekt, og som ikke er omfattet av offentlegforskrifta §6, er eInnsyn brukerfinansiert.

* Det vil ikke bli fakturert for 2024.

Fakturering

Tjenesten faktureres forskuddvis for et år av gangen. Første fakturering skjer når kunde produksjonssetter løsningen. Kunden faktureres i EHF-format, og skal ved etablering oppgi fakturamottak og fakturareferanse.

På grunn av usikkerhet rundt merverdiavgift og fremtidige finansieringsmodeller vil det ikke bli fakturert i 2024.

Fakturagrunnlag

Prismodellen for eInnsyn baserer seg på størrelsen på kunden. Prisen varierer etter hvor mange innbyggere kommunen eller fylkeskommunen har eller hvor mange ansatte en virksomhet har.