NVE er månedens kunde!

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går foran som et godt eksempel på åpenhet og etterlevelse av offentlighetsprinsippet med sin bruk av fulltekstpublisering i eInnsyn. Derfor er de denne månedens kunde på Samarbeidsportalen!

03. jul 2022
Nve månedens kunde

NVE var pilot i etableringen av eInnsyn og har hele veien vært en pådriver for bruk av fulltekstpublisering.

- Vi ser en stor verdi av fulltekstpublisering, og jobber aktivt mot å øke andelen fulltekstdokument, sier seniorrådgiver Rikke Bødtker Skoe i NVE. Virksomheten er den som har tredje mest fulltekstdokument i eInnsyn, bak Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Tidlig involvering

Ledelsen i NVE har hele tiden vært veldig positive til fulltekstpublisering, og i tillegg ble saksbehandlerne i virksomheten tidlig involvert i arbeidet. Dette har ført til godt eierskap og god forankring i arbeidet med eInnsyn internt i virksomheten.

Vi er en virksomhet som får veldig mange innsynskrav, og fulltekstpublisering reduserer arbeidsmengden for våre saksbehandlere.

Rikke Bødtker Skoe i NVE

Redusert arbeidsmengde

NVE ser en reduksjon både i arbeidsmengde og innsynkrav i takt med økt andel fulltekstdokument. Et annet effektivt tiltak er at innsynsbegjæringer blir sendt og handtert direkte av saksbehandler, og ikke Dokumentasjonssenteret.

Det er viktig at store forvaltningsorgan som NVE går føre som gode eksempel på korleis fulltekstpublisering kan praktiserast. Måten NVE her gjennomfører offentlighetsprinsippet på vil gi innbyggar betre innsyn. Samtidig oppnår verksemda gevinst med meir effektive prosessar.

Både Rikke og Stein Magne oppfordrer alle offentlige virksomheter til å ta i bruk fulltekstpublisering da det sikrer åpenhet og innsyn i offentlig sektor og reduserer arbeidet med innsynskrav i forvaltningen!

Les mer om eInnsyn