Ny funksjonalitet i eInnsyn med fokus på personvern

eInnsyn har fått ny funksjonalitet for identifisering av fødselsnummer og forbetra visning av fulltekstdokument

27. nov 2020
Bilde av dame
pexels.com

Kvalitetssikring av postjournal

Digitaliseringsdirektoratet ynsker å bidra til kvalitetssikring av personvernet i eInnsyn. Det er verksemdene sitt ansvar å kontrollere postjournalen før den vert importert, men for å redusere risiko er det lagt inn ein automatisk sjekk på metadata for å identifisere fødselsnummer og hindre at det vert publisert. Verksemdene vert varsla på e-post dersom løysinga oppdagar fødselsnummer i postjournalen. E-postvarselet vil ikkje innhalda fødselsnummeret, men saks- og dokumentnummer slik at journalposten kan identifiserast og rettast.

- Vi er fornøgde med å ha fått på plass denne funksjonaliteten og kjem til å jobbe vidare med personvernaukande tiltak, seier produktsjef for eInnsyn, Stein Magne Os.

Forbetra visning av fulltekstdokument

Til no har enkelte dokument som det er lenka til ikkje blitt vist i nettlesaren, men ein har måtte lasta dei ned og valt visningsalternativ. Dette skal no vere retta og alle fulltekstdokument kan no lesast direkte i nettlesaren eller som PDF, avhengig av oppsett i nettlesaren som vert brukt.