Oppsummering fra styringsrådet for eInnsyn

16.juni gjekk årets fyrste styringsråd av stabelen. Det var god stemning og hyggeleg å sjå kvarandre att, sjølv om vi også denne gongen måtte møtast digitalt. Me håpar at vi får møte fysisk ved neste styringsrådsmøte.

28. jun 2021
Illustrasjon 48

Oppsummering av møtet

I møtet orienterte Digdir om følgjande:

  • Status drift og forvaltning
  • Status utbreiing i kommunal sektor
  • Status utviklingsplan inneverande år

Styringsrådet kom med gode og nyttige innspel og refleksjonar knytt til alle punkta. Dette tek Digdir med seg i det vidare arbeidet.

Vidare orienterte produktsjef Stein Magne Os om samarbeidsprosjektet "Regulatorisk sandkasse".
I tillegg presenterte Os om det pågåande arbeidet med råd om personvern, som Digdir gjer i samarbeid med Oslo kommune.

Digdir takker for eit godt møte, og ein riktig god sommar til alle.

Underlag til møte og møtereferat finn du her, fulltekstpublisert på eInnsyn.