ELMA faser ut SOAP-grensesnittet

31. august 2021 faser ELMA ut SOAP-grensesnittet. Det vil si at dere som benytter SOAP-grensesnittet må gjøre endringer i integrasjonen for at tjenesten skal fungere etter overgangen.

10. feb 2021

Krever endringer

Virksomheter som i dag benytter SOAP-grensesnittet må gå over til REST-API innen 31. august 2021. Dokumentasjon for hvordan dere kan gå over til REST-API og nye tilgjengelige operasjoner finner du under.

"Transfer participant" er et eksempel på en ny operasjon. Den gjør at man kan overføre en deltaker mellom aksesspunkt-leverandører.

Hvorfor REST-API?

Hovedgrunnen til at vi går over til REST-API er at dette grensesnittet vil gi oss større muligheter fremover med tanke på både å utvide og videreutvikle ELMA. Dette vil være en fordel både for oss i direktoratet og ikke minst dere som bruker og skal ta i bruk ELMA.

Overgangen til REST-API gjør det også mulig å innfri ulike utvidelser i ELMA som tjenesteleverandører tidligere har kommet med ønske om.

Overgang til REST-API på ELMA vil gi oss større muligheter fremover til å utvide og videreutvikle ELMA.

Kontakt

Servicedesk