SOAP takker for seg

1. september klokken 10.00 ble ELMA sitt SOAP-grensesnitt faset ut. De som enda ikke har tatt i bruk ELMA sitt REST-API må gjøre det nå for at tjenesten skal fungere.

31. aug 2021

Hvorfor REST-API?

Hovedgrunnen til at vi går over til REST-API er at dette grensesnittet vil gi oss større muligheter fremover med tanke på både å utvide og videreutvikle ELMA. Dette vil være en fordel både for oss i direktoratet og ikke minst dere som bruker og skal ta i bruk ELMA.

Hvordan ta i bruk REST-API

Dokumentasjon om hvordan dere tar i bruk REST-API finner dere på Digdir Docs.