Byte av TLS-sertifikat for ID-porten

Tysdag 14. juni kl. 08.00 byter vi TLS-sertifikat for idporten.difi.no.

08. jun 2022

For dei fleste kundane våre har ikkje dette sertifikatbyte nokon betydning, og ein kan sjå vekk frå denne meldinga. Det er berre nokre få kundar som trustar dagens sertifikat, og difor må truste vårt nye sertifikat.