Connect2Norway er tatt i bruk

Tjenesten Connect2Norway, også kjent som ID-porten utland, er tatt i bruk.

13. jul 2021
ID-porten utland

Innloggingsløsning for utenlandske borgere

Connect2Norway er en innloggingsløsning for utenlandske brukere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Tjenesten blir brukt for å gi tilgang på Covid-19 testresultat for denne brukergruppen. Etter autentisering får brukeren vist sitt FH-nummer for identifisering på teststasjoner, og en QR-kode som kan scannes av personell på teststasjonene.

Det har vært pilotering på flere teststasjoner på landegrensene, og nå er tjenesten i full produksjon. Alt ser ut til å fungere fint.

På sikt kan flere offentlige virksomheter dra nytte av arbeidet som nå er gjort. Digdir legger til rette for at løsningen skal kunne bygges videre på og brukes av flere av våre kunder med tilsvarende behov.