Datalandsbyen er lansert

Digdir har lansert nettsamfunnet Datalandsbyen saman med Datafabrikken og Statens vegvesen.

24. jun 2021
Datalandsbyen illustrasjon

Samarbeid og fellesskap

Datalandsbyen vert ein felles møteplass for alle som er interessert i å lære meir om dataforvaltning og som ynskjer å starte dialog med datakonsumentar og datatilbydarar. Du finn Datalandsbyen på datalandsbyen.norge.no

Datalandsbyen fremmar open og datadreven innovasjon i eit forum for samarbeid, dialog og kunnskapsdeling. Her kan ulike brukargrupper inspirere kvarandre og kome med nyttige tips og spørsmål, diskutere bruk av data og API og be om data dei ynskjer å få tilgang til.

Tydeleg behov for kunnskapsutveksling

Dei siste åra har behovet for dialog mellom dei som tek i bruk data og dei som eig og forvaltar data auka. Datalandsbyen skal gjere det enklare for brukarane å samhandle og dele kunnskap.

Datalandsbyen skal formast og utvikle seg saman med brukarane.

    Datalandsbyen skal være et sted som formes og vokser sammen med brukerne. Derfor har vi etablert en gruppe hvor det er mulig å komme med ideer til videreutvikling av Datalandsbyen

    Christiane Andrea Fröhlich, Digitaliseringsdirektoratet