Digdir inngår nye eID-avtaler

Digitaliseringsdirektoratet har inngått nye avtaler med Vipps, Buypass og Commfides om levering av eID-tjenester til offentlig sektor.

09. jun 2021

Tre kjente leverandører

I januar utlyste Digdir ny konkurranse for å levere eID-tjenester til offentlig sektor. Det kom inn tilbud fra Vipps, Buypass og Commfides, som alle tre leverer tjenester i den felles innloggingsløsningen ID-porten i dag. Gjennom forhandlinger har Digdir blitt enige med alle tre om videre avtaler.

Leverandørene har blitt evaluert på pris, kvalitet og utbredelse. Alle leverandørene tilfredsstilte Digdirs obligatoriske krav, og leverte gode kvalitetsmessige tilbud.

De viktigste tjenestene som leveres gjennom denne avtalen er:

  • Avtaler om bruk av sertifikater i ID-porten på eIDAS sikkerhetsnivå «høyt».
  • Opsjon på avansert e-signering med kvalifiserte sertifikater til bruk i fellestjenesten for eSignering.
  • Opsjon på direkteintegrasjon på avansert e-signering med kvalifiserte sertifikater, for tjenesteeiere med behov.
  • Opsjon på selvstendig valideringstjeneste (OCSP) for avanserte signaturer for tjenesteeiere som kun trenger dette.

Trer i kraft fra november

De nye avtalene trer i kraft 20. november i år, med en varighet på tre år. Deretter fornyes de automatisk med ett år av gangen. Avtalen sikrer forutsigbarhet for offentlige tjenester og innbyggere som benytter ID-porten de nærmeste årene.

Kontakt

Stig Slaatto-Hornnes

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 54 15 34