Endring i BankID

BankID OIDC lanserer i morgon ein ny klient for OIDC. BankID innfører eit eige val for BankID-app i metodevelgaren slik at det skal vere enklare for brukaren å finne inngangen til BankID-app.

10. mai 2022

BankID på mobil skal fasast ut gradvis og erstattast med app. Kodebrikka vil framleis vere eit alternativ for dei som ynskjer det. Passord vil snart bli overflødig då BankID kjem med biometri. Ansikt, tommel eller pinkode vil vere nok i dei fleste situasjonar. Den nye innloggingsløysinga vil kutte ned innloggingstida frå om lag 30 til 10 sekund.

Metodevelger BankID