Endringer i forbindelse med mva-melding

Skatteetaten lanserte ny mva-melding 1. januar 2022. Det innebærer at mva-meldinger som sendes inn for terminer etter 1. januar 2022 må leveres inn på nytt format. Dette gjøres gjennom ID-porten.

03. jun 2022

Mva-melding

Virksomhetene som har et regnskapssystem trenger ikke å foreta seg noe. Da det er leverandør av regnskapssystem som gjør jobben med å koble seg opp mot ID-porten.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

I MEMO og innsending av mva-melding er det kun ID-Porten som er lovlig innlogging for tilgang til Skatteetaten sine API'er. Dette er en teknisk begrensning som angår roller og rettigheter i Altinn, med innlogging via ID-Porten. ID-Porten blir brukt til pålogging og autentisering av sluttbrukeren og/eller sluttbrukersystemet.

Med andre ord trenger ikke ID-porten/Maskinporten informasjon om hvilken organisasjon som er den egentlige sluttbrukeren. Innlogging foregår som vanlig, og Altinn Autorisasjon tar seg av resten. Rollene og rettighetene i Altinn bestemmer om vedkommende som logger inn får tilgang til å sende MVA-melding på vegne av virksomheten.

Systemleverandøren trenger integrasjon

Dersom systemleverandør ikke har norsk organisasjonsnummer, eller ikke klarer å oppfylle kravene Digdir har til bruk av sine systemer - kan systemleverandør kreve at kundene selv oppretter ID-Porten integrasjon. Dette hører til sjeldenhetene.
Det er ikke begrensninger på antall, det vil si at systemleverandør kan ha uendelig med kunder på sin egen integrasjon mot Digdir.

Tekniske begrensninger

Alle som skal sende inn mva-melding må være registrert i mva-registeret.
Scopene skatteetaten:mvameldinginnsending og skatteetaten:mvameldingvalidering kreves for bruk av Skatteetaten sitt API, og må bestilles fra Skatteetaten slik at de kan brukes i integrasjonene mot ID-Porten/Maskinporten.

Denne artikkelen ble originalt publisert 15. februar 2022.