Fellesløsningene i 2021

Årsrapporten til Digdir viser at status for 2021 var høy utviklingstakt og økende utbredelse og bruk av fellesløsningene våre. Les mer om tallenes tale i den digitale rapporten.

Formidabel økning

De nasjonale fellesløsningene utgjør Norges digitale grunnmur. Antall offentlige tjenester som benyttet løsningene økte med 25 prosent i 2021, og bruken blant innbyggere og virksomheter var også rekordhøy.

Forventningene til Digdirs leveranser, og ikke minst til tempoet, har vært større enn noen gang. Bruken av våre fellesløsninger som ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret fortsetter å øke med eksponentiell fart.

Status for 2021:

  • 9 257 ulike offentlige tjenester bruker de nasjonale fellesløsningene, noe som er en økning på 25 prosent fra året før.
  • Bruken av ID-porten økte med hele 29 prosent til totalt 317 millioner innlogginger i 2021.
  • Bruken av Kontakt- og reservasjonsregisteret, som inneholder epostadresser og telefonnumre til over 4,7 millioner innbyggere over 15 år, økte med 67 prosent.
  • Altinn alene formidlet over 94 millioner sendinger for offentlige og private aktører i fjor, en vekst på over 10 prosent.
  • Innbyggerne i Norge fikk totalt 23 millioner brev til den digitale postkassen, en økning på 43 prosent.
Status fellesløsningene_aarsrapport 2021
Det var betydelig vekst i antall innlogginger i ID-porten, oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret og bruken av Altinn. Stadig flere offentlige tjenester brukte disse og andre fellesløsninger fra Digdir.