Forventningene øker i takt med bruken

IT i Praksis er en omfattende undersøkelse som er en viktig pulsmåler i det digitale Norge. Den belyser utfordringer og status på digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, både på utførelsen av arbeidet og graden av innovasjon.

Undersøkelsen viser til at etableringen av de offentlige fellesløsningene har vært et svært vellykket grep for digitaliseringen av offentlig sektor. Blant annet oppgir 69 % av de som svarer at de bruker komponenter fra de nasjonale fellesløsningene i sine tjenester.

Norsk offentlig sektor skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Vi er godt i gang med å realisere målene for 2025 i regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi, men vi trenger mer kraft på arbeidet med digital sikkerhet, og vi må adressere digitalt utenforskap og brukernes tillit til offentlige digitale tjenester.

Samtidig som bruken av fellesløsningene i økosystemet er høy, synker tilfredsheten med hvordan fellesløsningene bidrar til å utvikle sammenhengende tjenester og bedre løsninger for egen virksomhet. Dette kan skyldes at større aktører som staten og store kommuner har fått økte forventninger til hva fellesløsningene skal kunne bidra med.

En person med laptop sitter mot høyre på en stor rød hånd

- Mener de har god digital kompetanse

IT i praksis favner bredere enn å bare undersøke den digitale tilstanden i offentlig og privat sektor. Tusen privatpersoner har svart på hvordan de oppfatter digitaliseringen av offentlig sektor, sett fra sitt eget perspektiv.

Ni av ti personer mener de har tilfredsstillende digital kompetanse, viser undersøkelsen. Samtidig, i en stadig mer digitalisert hverdag, opplever noen grupper større utfordringer knyttet til bruken av offentlige digitale tjenester.

Samtidig viser undersøkelsen at det også i aldersgruppen under 35 år er svært mange som mener de har under middels gode digitale ferdigheter. Dette til tross for at aldersgruppen har flest som mener sine ferdigheter er over middels.

Hele undersøkelsen kan lastes ned på Rambølls sider.