Hva gjør vi videre med MinID Passport?

MinID Passport ble lansert som en midlertidig løsning for NAV i forbindelse med nedstengingen av Norge i mars. Vi jobber nå med hvordan vi skal bruke både løsningen og erfaringene fra den i vårt videre arbeid med ID-porten og MinID.

28. des 2020
Illustrasjon av MinID passport

Da Norge stengte ned i mars 2020, fikk vi spørsmål fra NAV om vi kunne hjelpe dem med å løse et stort problem. Et ukjent antall permitterte utenlandske arbeidstakere var reist ut av landet med krav på dagpenger, men uten mulighet til å søke. Resultatet, MinID Passport, ble lansert i starten av juni.

Siden løsningen ble lansert har mer enn 7 000 brukere registrert seg, og vi ser en jevn tilstrømming av nye brukere hver måned. Hovedvekten er fra Polen, Litauen og Romania, men vi ser også en del brukere fra Sverige.

Stor interesse

Vi har opplevd stor interesse rundt løsningen etter lansering, og vi har fått flere innspill fra virksomheter med uløste behov. Det er i stor grad virksomheter med brukergrupper som i dag ikke dekkes av markedsløsningene, og det er virksomheter som ser nye muligheter med digital ID-kontroll.

MinID Passport er en midlertidig løsning ment for å dekke NAV sitt akutte behov. I utgangspunktet var den ment å vare ut 2020, men er nå forlenget til sommeren 2021. Nå starter jobben med å evaluere og se hvordan vi kan bruke erfaringene videre. Vi skal i første omgang i gang med å kartlegge og strukturere behovene i offentlig sektor, en jobb som startes opp før jul. Vi skal nå bredt ut i dette arbeidet, men dersom din virksomhet ønsker å snakke med oss om dette, ta gjerne kontakt med oss likevel.

Kontakt