ID-porten leverte!

Mars vart den månaden med nest mest innloggingar i ID-porten si historie. - Skattemeldingsperioden gjekk som ein draum, seier driftsleiar i ID-porten Ivar Henjum.

Over 32 millionar innloggingar

Mars er den store skattemeldingsmånaden der i overkant av 5 millionar skattemedlingar vert publiserte. Totalt i mars enda tilslutt ID-porten på 32 255 353 innloggingar. Noko som er den nest høgaste månadan med trafikk i løysinga utanom mars 2021.

Status for skattemeldingsperioden

Fleire digitale postkassar

13 525 nye digtale postkassar vart oppretta i mars. Oslo kommune held stand som den kommunen med flest innbyggjarar med digital postkasse og aukar med 0,3 % til 56 % i mars.

Digitale postkassar mars 2022