Hopp til hovudinnhald

Melding til dei som brukar SAML-integrasjon mot ID-porten ver2: Torsdag 30. november kl. 09.00 vil vi gjere eit DNS-bytte slik at idporten-ver2.difi.no vil peike mot ny plattform og nye ID-porten.

28. november 2023

Metadata er migrert

Vi har migrert metadata for alle integrasjonar som har vore aktive etter 1. august i år. Om det er andre som har behov for å legge inn metadata, så gjer vi det på bestilling til Servicedesk.

Testdata dvs. testbrukarar er dei same som i Ver2.

Brannmur, dokumentasjon og avgrensingar

Om de har brannmursikring er det viktig at de har utgåande brannmuropning mot ny plattform.

Nye ID-porten tilbyr ei avgrensa støtte for SAML-protokollen.

Får de problem etter bytte må de kontakte oss:

Servicedesk