Innbyggere kan nå se egen vaksinasjonsstatus og testresultat

Du kan nå se egen vaksinasjonsstatus og eventuelt negativt testresultat på Helsenorge.no. Tjenesten ble lansert i dag og er første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge.

05. Mai 2021
Helsearbeider som setter sprøyte på en pasient
Foto: Pexels

Enkel tilgang - via ID-porten

Løsningen som ble lansert i dag er ikke det endelige koronasertifikatet, men en løsning som gir innbygger enkel tilgang til helseopplysninger vedrørende korona.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse jobber med å klargjøre en løsning som kan brukes av alle som enten er vaksinerte, har testet negativt eller blitt immune etter å ha gjennomgått sykdom. Foreløpig visert sertifikatet kun negativt testresultat og vaksinasjonsstatus.

Da tjenesten ble lansert under dagens pressekonferanse, så vi i en kort periode en firedobling i trafikken i ID-porten mot helsenorge.no

Kjetil Melheim, driftsleder for ID-porten

Koronasertifikat

Det endelige koronasertifikatet skal bestå av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest), og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom (basert på en positiv PCR-test).

Trenger lovregulering

Flere ting må på plass før koronasertifikatet kan tas i bruk i Norge. Bruken er blant annet ikke lovregulert, og det må på plass et juridisk grunnlag for dette. Den oppdaterte versjonen av koronasertifikatet i juni skal være i tråd med EUs regelverk om digitale grønne sertifikat. Det skal være mulig å hente det digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett samt muligheten for å verifisere informasjon via en QR-kode.