Ny versjon av Buypass Javafri

Google kommer med endringer i Chrome og Chromium som har konsekvenser for bruk av Buypass smartkort i online tjenester.

08. apr 2022

Buypass har gjort oppgraderinger i Buypass Javafri. Les mer på Buypass Dokumentsenter.

Ifølge Google skjer dette i versjon Canary 102 den 24.05.22. Planlagte releaser av Microsoft Edge ligger et par dager etter Chrome. For å være i forkant vil Buypass smartkortkunder fra og med 02.05.22 dermed bli tvunget til å oppgradere Buypass Javafri-versjonen for å støtte ny funksjonalitet i Chrome/Chromium.

For nedlasting av ny versjon av Buypass Javafri er det krav om administratorrettigheter. Organisasjoner hvor ansatte og sluttbrukere ikke har administratorrettigheter på egen PC/MAC må da få rullet ut ny versjon fra sentralt hold.